Weterynarz Zawiercie

Przychodnia czynna:

  • codziennie: 9.00 - 20.00
  • sobota: 9.00 - 15.00
  • niedziela: 10.00 - 12.00

Witamy w przychodni weterynaryjnej Dorenda & Lorek.
Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji 7 dni w tygodniu. S?u?ymy fachow? obs?ug? i pomoc? w ka?dej sytuacji.
Liczymy, ?e oferowane przez nasz? przychodni? us?ugi zyskaj? Pa?stwa uznanie.
Zapraszamy.

Witamy na stronie internetowej Przychodni Weterynaryjnej.

Przepraszamy za utrudnienia, poniewa?? nasz serwis jest jeszcze w trakcie budowy. Ju?? wkr??tce oddamy do Pa??stwa dyspozycji kompletn? stron?, na kt??rej b?dzie mo??na znale??? wszystkie najwa??niejsze informacje dotycz?ce dzia??ania Przychodni, jak r??wnie?? informacje zwi?zane z Pa??stwa ulubie??cami.

Od 24 kwietnia (pi?tek) zapraszamy Pa??stwa do korzystania z us??ug naszej Przychodni Weterynaryjnej w pe??nym wymiarze godzin, na ul. Senatorsk? 34.

Witamy w przychodni weterynaryjnej Dorenda & Lorek.
Jeste??my do Pa??stwa dyspozycji 7 dni w tygodniu. S??u??ymy fachow? obs??ug? i pomoc? w ka??dej sytuacji.
Liczymy, ??e oferowane przez nasz? przychodni? us??ugi zyskaj? Pa??stwa uznanie.
Zapraszamy.